Ochrona danych osobowych

Monitoring wizyjny

Przedszkole Niepubliczne „Leśne Skrzaty”, ul. Przemysłowa 2 64-700 Czarnków, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany w korytarzu, szatni oraz monitorowane jest wyjście ewakuacyjne. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Przedszkole Niepubliczne „Leśne Skrzaty”, ul. Przemysłowa 2 64-700 Czarnków. 

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem. 

KLAUZULE

Premium Wordpress Themes by UFO Themes