Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

I. Druki zwarte:

1. Ankudowicz Janusz, Ziembicka Kazimiera, Zainteresowania czytelnicze w małych miastach na przykładzie Dobczyc. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1959. Sygn. 4219.

2. Baluch Alicja, Dziecko i świat przedstawiony czyli Tajemnice dziecięcej lektury. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1987. Sygn. 24165-24166.

3. Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Sygn. 40015.

4. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / red. Małgorzata Fedorowicz, Tomasz Kruszewski. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Sygn. 36771.

5. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / red. Ewelina J. Konieczna. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. Sygn. 37934.

6. Bursowa Feliksa, Biblioteki i czytelnictwo w Polsce Ludowej. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1955. Sygn. 1456.

7. Chrząstowska Bożena, Lektura i poetyka : zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. 24198-24199.

8. Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń przy współudz. Agnieszki Łuszpak. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Sygn. 38271.

9. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. Sygn. 40020.

10. Dziecko i młodzież w świetle zainteresowań czytelniczych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusz Parnowski ; Zakład Literatury i Czytelnictwa Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1960. Sygn. 2772.

 

11. Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Red. Anna Jakubowicz-Bryx. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. Sygn. 38498.

12. Instytucje – publiczność – sytuacje lektury : studia z historii czytelnictwa. T. 2 / pod red. Janusza Kosteckiego ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1990. Sygn. 28672.

13. Jak rozwijaliśmy czytelnictwo wśród uczniów / red. Emilia Białkowska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. 2181.

14. Kasdepke Grzegorz, 45 puknięć w głowę : słowa i pojęcia, które warto znać. – Jabłonna : Tamaryn ; Warszawa : Agora, 2015. Sygn. 40072.

15. Konopnicka Iwona, Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Sygn. 39286.

16. Kosmanowa Bogumiła, Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. Sygn. 16641 i 16746.

17. Kosyra-Cieślak Teresa, Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Sygn. 39146-39148.

18. Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Sygn. 40037.

19. Lewandowicz-Nosal Grażyna, Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. Sygn. 39379.

20. Lewandowicz-Nosal Grażyna, Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Sygn. 39386.

21. Lunardi Mariella, Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania. – Kraków : „Bratni Zew”, 2011. Sygn. 38167.

22. Łaba Agnieszka, Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Sygn. 38292.

23. Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce : praca zbiorowa / red. Maria Tyszkowa, Bogusław Żurakowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. 26024-26025.

 

24. Papuzińska Joanna, Czytania domowe. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975. Sygn. 8474, 8713-8714.

25. Papuzińska Joanna, Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. Sygn. 13845-13847.

26. Pasterniak Wojciech, Organizacja procesu poznawania lektury szkolnej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Sygn. 7273 i 7033.

27. Pęska Ludmiła, Dziecko trudne a książka : z badań nad czytelnictwem dzieci nieprzystosowanych społecznie. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975. Sygn. 8715-8716.

28. Pieter Józef, Czytanie i lektura. – Katowice : „Śląsk”, 1960. Sygn. 2721.

29. Problemy czytelnictwa w wielkich miastach : Krajowa Konferencja Bibliotekarska w Warszawie, 2-4 VI 1958 : referaty. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1960. Sygn. 2771.

30. Przecławska Anna, Książka w życiu młodzieży współczesnej. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1962. Sygn. 2963 i 3475.

31. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / red. Wacław Strykowski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2002. Sygn. 33677.

32. Słońska Irena, Dzieci i książki. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. Sygn. 1938.

33. Szkutnik Zdzisław, Badania czytelnicze w bibliotece szkolnej : metody i techniki. – Poznań : IKNiBO, 1979. Sygn. 13291.

34. Szwecja czyta. Polska czyta / pod redakcją Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. – Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. Sygn. 40102.

35. Ungeheuer-Gołąb Alicja, Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Sygn. 39380.

36. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Sygn. 40070.

37. Wajda Alina, Metodyka i organizacja czytelnictwa : [skrypt przeznaczony dla studentów szkół wyższych]. – [Wyd. 3]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. 16826.

38. Walentynowicz Maria, Przygotowanie czytelnicze absolwentów szkoły podstawowej. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. Sygn. 2864.

 

39. Wojciechowski Jacek, Czytelnictwo. – Wyd. 6. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000. Sygn. 33225.

40. Wybrane problemy bibliotekarstwa i czytelnictwa szkolnego : praca zbiorowa / red. Andrzej Janczur ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Krakowie. – Kraków : IKNiBO, 1980. Sygn. 14291.

41. Z badań nad czytelnictwem i literaturą dla młodzieży : praca zbiorowa / red. Anna Przecławska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1970. Sygn. 4867.

II. Druki ciągłe:

1. Adamczuk Zofia, Centner Małgorzata, Książka bliższa dziecku // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 8, s. 612 – 614.

2. Arkabus Agata, Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym // Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 10, s. 1 – 6 (dodatek Przedszkolak w Bibliotece).

3. Armatys Danuta, Żytkiewicz Małgorzata, Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 18 – 21.

4. Brasławska-Haque Mirosława, Czytelnictwo uczniów lekko upośledzonych umysłowo z klas starszych // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 51 – 54.

5. Bugara Mariusz, Edukacyjny charakter prasy dziecięcej // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 62 – 68.

6. Bżdziuch Justyn, Letnia (lub wakacyjna) akademia czytania // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 6, s. 43 – 44.

7. Całczyńska Emilia, Preferencje czytelnicze najmłodszych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 3, s. 10 – 13.

8. Centner-Guz Małgorzata, Zainteresowania sześciolatków książką // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 2, s. 13 – 17.

9. Chodowiec Agata, Czytam sobie: jak zachęcić pierwszoklasistów do czytania // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 2, s. 20-21.

10. Chruścińska Jadwiga, Jak zachęcić małe dziecko do lektury? // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 4, s. 20 – 21.

 

11. Ciesielska-Kruczek Renata, Projekty upowszechniające czytelnictwo // Poradnik Bibliotekarza 2015, nr 5, s. 14 – 21.

12. Czerwińska Małgorzata, Czytelnictwo a biblioterapia // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 70 – 72.

13. Czochra Anna, Czy rodzice zachęcają dzieci do czytania? // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s. 3 – 7.

14. Dziurlikowska Kazimiera, Czy warto czytać książki w epoce Internetu? // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 26 – 27.

15. Frączek Ewa, Czytanie – najskuteczniejszą metodą wychowawczą // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 1, s. 19 – 23.

16. Friedrich Michał, Uczeń współczesnej szkoły średniej jako czytelnik // Polonistyka 2013, nr 6, s. 10 – 14.

17. Glegoła-Skobyłko Iwona, Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i wykorzystywanie lektury dla twórczej działalności uczniów klas I-III // Wychowanie na co dzień. – 2002, nr 7/8, s. [VII – X] wkładka.

18. Gnyp Justyna, Koczur Regina, Trawa Elżbieta, Sleevface w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 1, s. 8-9.

19. Goetz Magdalena, Wspólne pisanie książki: twórczość metodą wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży // Głos Nauczycielski. – 2015. – nr 37, s. 12.

20. Grabowska Mirosława, Czytanie może być atrakcyjne: jak przygotować imprezę czytelniczą // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 12, s. 6 – 9.

21. Itoya Bożena, Po nitce do kłębka. O kształtowaniu pasji czytelniczej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 5, s. 52 – 55.

22. Jelonek Danuta Świerszczyńska, Wybrane problemy czytelnictwa dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 4, s. 11 – 15.

23. Jurewicz Monika, Kulturowe uwarunkowania poziomu czytelnictwa // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 4 – 8.

24. Kasza Teresa, Młodzież czyta dzieciom // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, s. 10 – 11.

25. Kielar-Turska Maria, Kołodziejczyk Anna, Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4, s. 5 – 12.

 

26. Kołcz Barbara, Moniuszko-Puczyńska Dorota, Książka w sam raz dla nas : projekt czytelniczy // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 18 – 19.

27. Kołodziejska Jadwiga, Czytelnictwo dzieci i młodzieży : kilka refleksji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 6, s. 23 – 27.

28. Konopnicka Iwona, Kilka słów o czytelnictwie // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 5 – 8.

29. Koryś Izabela, Stan czytelnictwa w Polsce. Wyniki badań i ich implikacje. Cz. 1 // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 6, s. 5 – 8.

30. Kostecka Marta, Audiobook na żywo // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 4, s. 21.

31. Kowolik Piotr, Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 10, s. 36 – 41.

32. Kunka Grażyna, Dobry zwyczaj… wypożyczaj. Jak zachęcić uczniów do czytania? // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 12, s. 7 – 9.

33. Kuźmińska Natalia, Polonista wobec uczniowskiego czytania i nieczytania // Polonistyka. – 2016, nr 1, s. 28 – 29.

34. Lektury są ciekawe… niestety // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 1, s. 8 – 9.

35. Lis Joanna, Nocny maraton czytania: popularyzacja książki i czytelnictwa // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 1, s. 23-25.

36. Malak Waldemar, Podróże z książką, czyli jak wykonać plakat propagujący czytelnictwo / Waldemar Malak. – 2015, nr 7/8, s. 20 – 22.

37. Malewska Maria, Uczniowie układają krzyżówki // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 1, s. 14.

38. Małochleb Paulina, Czytelnicze pożytki z Internetu // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 4 – 7.

39. Małochleb Paulina, Książka na zakręcie // Polonistyka. – 2015, nr 3, s. 4 – 7.

40. Manasterska-Wiącek Edyta, Dziecko jako odbiorca tekstu literackiego // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 4, s. 12 – 18.

41. Miaz Dominika, Tydzień czytania w szkole // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 3, s. 8-11.

42. Michnik Edyta, Magiczne drzewo: czytelniczy projekt edukacyjny // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 12, s. 14 – 18.

 

43. Milewska Hanna, Książki, które idą tam, gdzie Ty // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 2, s. 58 – 59.

44. Milewska Paulina, Promowanie czytelnictwa „inaczej” // Poradnik Bibliotekarza 2012, nr 10, s. 14.

45. Mróz Marta, Jak biblioteka pedagogiczna może wspierać nauczycieli w promocji czytelnictwa? // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 6, s. 9 – 12.

46. Nadolnik Izabela, Kto czyta, żyje dwa razy // Życie Szkoły. – 2014, nr 4, s. 26 – 27.

47. Nowacka Anna, Czytając poznaję świat // Życie Szkoły. – 2015, nr 2 (4), s. 2 – 6.

48. Nowak Magda, Czytelnictwo audiobooków // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 5, s. 15 – 18.

49. Olkusz Jolanta, O potrzebach czytelniczych sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 12 – 17.

50. Pawlicki Dariusz, O książkach i ich (nie)czytaniu // Głos Nauczycielski. – 2014. – nr 9, s. 14 – 15.

51. Raczkowska Jadwiga, Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 10, s. 6 – 16.

52. Raczkowska Jadwiga, O polskim nieczytaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 6, s. 3 – 13.

53. Rafałowicz Wioletta, Zachęcamy uczniów do czytania : Projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. – 2012, nr 6, s. 26 – 28.

54. Rafińska Elżbieta, Sleevface : sposób na promocję książki w przestrzeni internetowej // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 2, s. 5-9.

55. Ratkiewicz Wiesława, Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV-VI w latach 2000-2011 // Bibliotekarz. – 2011, nr 7-8, s. 21 – 29.

56. Rozbudzanie zainteresowania książką (scenariusze zajęć dla dzieci sześcioletnich) // Wychowanie na Co Dzień. – 1998, nr 9, s. [I – IX] wkładka.

57. Smagacz Bernadetta, Wpływ czytelnictwa na zasób słownictwa uczniów klasy trzeciej // Wychowanie na Co Dzień. – 2001, nr 9, s. 11 – 14.

58. Sporek Paweł, Koniec ekranowego czytelnika? // Polonistyka. – 2010, nr 11, s. 38 – 42.

59. Stawińska Joanna, Era kserografu, aparatu cyfrowego – czyli o czytelnictwie studentów // Poradnik Bibliotekarza 2012, nr 12, s. 12 – 13.

 

60. Szefler Elżbieta, Historie rodzinne z książką w tle // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 1, s. 55 – 57.

61. Szefler Elżbieta, Jak zachęcić dzieci do czytania i zabaw z książką // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 6, s. 31 – 34.

62. Szyszka Anna, Kamishibai w pracy z małym dzieckiem // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 5, s. 5- 9.

63. Turkiewicz Ryszard, Czytać strona po stronie, czytać, czytać // Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 5, s. 5 -9.

64. Umer Teresa, Lektury dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 4, s. 16 – 18.

65. Walczak Beata, Potrzeby czytelnicze nauczycieli // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7/8, s. 13 – 17.

66. Wasilewski Juliusz, Ciekawe badania czytelnictwa 12 – i 15-latków // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 12, s. 3 – 4.

67. Wawczony Jolanta, Rok Czytelnika : projekt metodą webquest // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 1, s. 24 – 25.

68. Wojciechowski Jacek, Czytelnicza protetyka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 1, s. 6 – 7.

69. Zabłocka-Trojnar Anita, Klub książki, czyli lektura na językach // Polonistyka. – 2016, nr 1, s. 45 – 48.

70. Zagajewski Andrzej, Czytelnictwo wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 2, s. 21 – 22.

oprac. Wioletta Januszak

CDN – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Filia w Czarnkowie

 

Premium Wordpress Themes by UFO Themes