Zestawienie bibliograficzne

Bajkoterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2017

I. Druki zwarte:

1. Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Sygn. 38295.

2. Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / Krzysztof Ibisz [i in.]. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 2009. Sygn. 37486.

3. Bajkoterapia czyli jak z Guziołkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „Razem z Guziołkiem piszemy bajki” 2007/2008 / red. Katarzyna Szeliga. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. Sygn. 36791.

4. Bezpieczna bajka / Roksana Jędrzejewska-Wróbel [et al.] ; il. Marcin Piwowarski ; [Katarzyna Klimowicz – opieka merytoryczna, koment. bajkoterapeutyczne]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, 2011. Sygn. 38706.

5. Bąk Joanna, Wiewióra-Pyka Elżbieta, Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej – Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2009. Sygn. 36936.

6. Brett Doris, Bajki, które leczą. Cz. 1. – Wyd. 3. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. Sygn. 38939.

7. Brett Doris, Bajki, które leczą. Cz. 2. – Wyd. 3. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. Sygn. 38940.

8. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 6, Wybrane obszary aktywności / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. Sygn. 39239.

9. Ganczarska Małgorzata, Spotkania z fikcyjnym terapeutą : jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Sygn. 39800.

10. Handford Olga, Karolak Wiesław, Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. – Wyd. 2 zm. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. Sygn. 37792.

 

11. Kiezik-Kordzińska Ewa, Kołacz-Kordzińska Zuzanna, Słoneczna bajka : [bajki pomagają : ćwiczenia i zabawy dla dzieci od lat 6 do 8. Wsparcie dla rodziców i nauczycieli]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2012. Sygn. 39255.

12. Konopnicka Iwona, Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Sygn. 39286.

13. Kotowska Magdalena, Rymowanki wrażliwe na tematy kłopotliwe : wiersze terapeutyczne dla dzieci. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. Sygn. 37899.

14. Kusza Agnieszka, Scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011. Sygn. 38722.

15. Łaba Agnieszka, Bajki rymowane w biblioterapii. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. Sygn. 38590.

16. Molicka Maria, Bajki terapeutyczne dla dzieci. Cz. 1. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań : „Media Rodzina”, [2010]. Sygn. 38979.

17. Molicka Maria, Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. – Poznań : „Media Rodzina”, 2011. Sygn. 38025.

18. Pertler Cordula, Pertler Reinhold, Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2012. Sygn. 38982.

19. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012. Sygn. 38700.

20. Szaga Hanna, Bajki terapeutyczne. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. 39810.

21. Tomaszewska Jovanka, Kołoszko Wojciech, Opowieści z planety Holo : opowiadania terapeutyczne. – Warszawa : Fundacja Drabina Rozwoju, [2011]. Sygn. 37976.

22. Viezzer Paola, Jesteśmy wyjątkowi : bajki, które pomagają dzieciom zrozumieć chorych rówieśników. – Kraków : Wydawnictwo ESPe, 2010. Sygn. 38713.

23. Wilamowska Ewa, Walczak Joanna, Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej. – Lublin : Wydawnictwo KLANZA, 2005. Sygn. 38401.

24. Zalewski Mirosław, Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2011. Sygn. 37954.

 

II. Druki zwarte:

1. Bawoł Joanna, Niwelowanie lęków u dzieci – propozycja zajęć w przedszkolu // Wychowanie na co dzień. – 2010, nr 1-2, s.VI-VIII.

2. Bąbel Przemysław, Co wynika z czytania bajek // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 1, s. 18 – 23.

3. Białek Bogdan, Podróż po baśniowym świecie… // Charaktery. – 2009, nr 12, s. [ III ] wkładka.

4. Bolińska Marta, Od starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 1, s. 18-32.

5. Bot Jolanta, Terapia bajką // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 53-56.

6. Budzyńska Kamila, Bajki terapeutyczne i ich rola // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 8-9.

7. Bujwicka-Pawłowska Agnieszka, Czy baśnie muszą straszyć? : Czerwony Kapturek braci Grimm ma już 200 lat // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 10, s. 18-23.

8. Bukowska Iwona, Oswajać lęki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9, s. 33-38.

9. Bula Danuta, O B@jkach Marcina Pałasza, czyli zabawa z tradycją // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2013/2014, nr 2, s. 78-92.

10. Chmura Agnieszka, Sprawcza moc baśni // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 38-41.

11. Frach Beata, Terapeutyczne walory opowiadań i bajek Doris Brett // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 10, s. 63-64.

12. Gajda Kinga Anna, Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2011/2012, nr 2 , s. 7-19.

13. Gajda Kinga Anna, Przypadek Brzydkiego kaczątka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2010/2011, nr 1, s. 18-27.

14. Gromek-Segit Katarzyna, Rola bajki w wychowaniu i rozwoju dziecka // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 16-19.

15. Hoffmann Beata, Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 24-28.

16. Jąder Mariola, „Opowieści z kubka” i inne ciekawe pomysły pracy z książką // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4, s. 40-46.

17. John Katarzyna, Kochamy mimo odmienności: scenariusz baśnioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 16.

 

18. Kątny Marek, Baśnie i baśniowość czyli kraina dziecięcego mitu // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 1, s. 7-17.

19. Kmieć Joanna, Z baśnią współczesną w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s.20-24.

20. Kossakowska Karolina, Żeby bajka nie straszyła, a zabawa nie nudziła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 8, s. 24-27.

21. Kramarczyk Ewa, Bajki szczególne, bajki terapeutyczne // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 10-13.

22. Kubala-Kulpińska Aleksandra, Bajkoterapia – olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach // Życie Szkoły. – 2015, nr 5, s. 22-25.

23. Lemańska Dorota, Uśmiech dla każdego : scenariusz lekcji bibliotecznej // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 1, s. 41-42.

24. Lipka Maria, Baśnie w profilaktyce zagrożeń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 38-40.

25. Lubowiecka Jadwiga, Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 12-17.

26. Miernik Agnieszka, O dialogu międzypokoleniowym w literaturze dla dzieci // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 1, s. 21-25.

27. Molicka Maria, Bajeczna bajkoterapia // Charaktery. – 2009, nr 12, s. [ VIII – XI ] wkładka.

28. Mytko Marta, Co mam ci szepnąć, byś zakwitł? : przez bajkę do potrzeb dziecka // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 12-14.

29. Niedźwiedzka Marta, Bajkoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 11, s. 60.

30. Nogieć Katarzyna Maria, Ożywione zabawki jako przybysze ze świata baśni // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 1, s. 33-39.

31. Och Katarzyna, Baśniowe przygody uczą życia // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 62 – 65.

32. Olkusz Jolanta, Czy „Wesołe lato” Heleny Bechlerowej może bawić i uczyć współczesnego przedszkolaka? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 7, s. 14-19.

33. Polaszczyk Joanna, Jak Gucio oswoił Strach // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 1, s. 36-37.

 

34. Raźniak Aleksandra, Bajki dzieciom // Życie Szkoły. – 2007, nr 8, s. 30-36.

35. Sabała Ewa Iwona, Przygoda z bajką w przedszkolu specjalnym// Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 9, s. 32-37.

36. Sikorska-Więckowska Katarzyna, Złodziejaszki : bajka dydaktyczna // Wychowawca. – 2013, nr 10, s. 24.

37. Srebro Ewa, Świat baśni i wyobraźni dziecięcej w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 3, s. 7-11.

38. Staniszewska Bożena, Wieczór z bajką // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 50-52.

39. Szulc Wita, Bajki nie-bajki i bajkoterapia // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 5-11.

40. Świstak Mateusz, Przestrzeń baśni – przestrzeń opowieści // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 3, s. 56-61.

41. Świstak Mateusz, Słowo narzędziem kreacji // Wychowawca. – 2015, nr 4, s. 16-17.

42. Walska Anna, Dobry przyjaciel. Scenariusz z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 4 – 5 lat // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 12, s. 41-43.

43. Wawryk Lidia, Grala Krzysztof, Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy // Wychowanie na co dzień. – 2013, nr 1-2, s. I-III.

44. Wlazło Marcin, O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej // Wychowanie Na Co Dzień. – 2012, nr 1-2, s. 24-28.

45. Wróbel Małgorzata, Nie taki mrok straszny // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 10, s.48-49.

46. Zielińska Anna, Zaczarowany świat baśni // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 25-28.

47. Zygmunt Teresa, Bajki w wychowaniu fizycznym // Lider. – 2009, nr 10, s.26-27.

Oprac. Wioletta Januszak

CDN – PBP w Pile

Filia w Czarnkowie

 

Premium Wordpress Themes by UFO Themes