„Dobre Rady”

Zadania do realizacji – założenia programulogo_v1

 

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Cele wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez  nauczycieli przez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz poprzez stosowanie oddziaływań wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dziecka oraz zmniejszających /eliminujących zachowania niepożądane. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we  wspólne  tworzenie   i przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli. Mamy świadomość , że w procesie wychowania nie ma ostrej granicy pomiędzy tym , co wiadome i wyraźnie zamierzone , a tym , co  realizuje się mimochodem. Dlatego uzupełnieniem zaplanowanych działań wychowawczych będą nasze uważne reakcje wychowawcze w spontanicznych sytuacjach dnia codziennego .

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

1) samoobsługa,

2) zabawy dowolne,

3) zajęcia i zabawy zorganizowane,

4) spożywanie posiłków,

5) zabawy na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

 

Koncepcja  zajęć  zorganizowanych

 

Nauczyciele będą realizować cele wychowawcze poprzez realizację założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego w formie zajęć obejmujących treści z programu wychowania przedszkolnego oraz poprzez pracę wychowawczą na podstawie autorskich scenariuszy zajęć opracowanych przez grono pedagogiczne przedszkola. Scenariusze będą realizowane w formie   zajęć  popołudniowych w grupie dzieci 5 i 6 letnich.

Punktem  wyjścia  do  naszych    rozważań będzie   poznanie   potrzeb   oraz   sposobów ich zaspokajania.

Dzieci będą miały możliwość zastanowienia się nad sobą i tym, co jest  w życiu ważne. Zwrócimy uwagę na  aspekty motywacyjne oraz praktyczne sposoby sygnalizowania potrzeb. Na kolejnych zajęciach   zapoznamy   dzieci  z   elementami  treningu  uważności mindfullness.

Sądzimy, że trening uważności  może być   antidotum na typowe problemy  wychowawcze, z jakimi borykają się dziś dzieci i ich rodzice. Dzieci dowiedzą się, że uważność to  świadomość siebie i otoczenia oraz umiejętność zwolnienia i wyciszenia oraz zrozumienia swoich emocji.

Wprowadzeniem do   treningu   uważności    będą   zajęcia na temat „W krainie uważności”. Trening  będzie  wpleciony w liczne zadania   edukacyjne oraz sytuacje dnia   codziennego. W kolejnych etapach przejdziemy do realizacji profilaktycznych treści z obszaru bezpieczeństwa. Dzieci zostaną zapoznane ze swoimi prawami, uzyskają  informacje na temat potencjalnie groźnych sytuacji oraz sposobów reagowania. Kluczowy będzie aspekt ćwiczeń praktycznych dotyczących proszenia o pomoc.

Na kolejnych zajęciach omówimy wybrane wartości.

Chcemy, aby dzieci:

  • Wiedziały czym są wartości i co sprawia, że czujemy się szczęśliwi,
  • Potrafiły odróżnić dobro od zła, a co za tym idzie, umiały rozpoznawać sytuacje, które prowadzą do radości bądź  smutku,
  • Poznały wartość „szczęścia” i doceniały „dary codzienności” które mogą przynieść człowiekowi radość życia,
  • Poznały aspekty motywacyjne związane z samodyscypliną i kształtowaniem dobrych nawyków.

Cykl zajęć zostanie uzupełniony realizacją  zajęć  z projektu  Porozumienia bez Przemocy dla przedszkoli.  Program składa się z pięciu zajęć realizowanych w ciągu   pięciu   kolejnych  dni Dzieci będą miały okazję  poznać  cztery  kroki   Porozumienia   bez   Przemocy   obejmujące obserwację, uczucie, potrzebę i prośbę.

Realizując   zajęcia   nie chcemy   podawać   gotowych   rozwiązań,   lecz będziemy  zachęcać dzieci do twórczych poszukiwań,  podsumowującym zadaniem dla dzieci po każdych zajęciach będzie sformułowanie „dobrych rad dla przedszkolaka”.

 

 

Premium Wordpress Themes by UFO Themes