Uwaga Rodzice !!!

Maj 11, 2020
WAZNE1

Drodzy Rodzice

W związku z decyzją Rady pedagogicznej dnia 7 maja 2020 informujemy,ze przedszkole  wznawia swoją działalność  od 18 maja 2020 i będzie funkcjonowało w oparciu o wytyczne wydane przez Ministra Zdrowia,Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny,Pracy,i Polityki Społecznej i Głównego Inspektora Sanitarnego.Został opracowany Regulamin i procedury,które będą obowiązywały w przedszkolu.Będziecie  Państwo  zobowiązani złożyć oświadczenia, że jesteście świadomi odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola i macie pełną świadomość ryzyka jakie wynika z kontaktu społecznego w grupie przedszkolnej.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes