Ważny Komunikat!

Maj 4, 2020
             Czarnków.4.05.2020.
Szanowni Państwo,
Działając w  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo  dzieci uprzejmie informujemy, że na dzień 06 maja 2020 roku Przedszkole Niepubliczne „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie  nie  rozpocznie swojej działalności. Mamy świadomość, że przywrócenie normalnej pracy przedszkola nie jest możliwe z dnia na dzień.
Realizacja wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Czarnkowie obliguje nas do podjęcia wielu działań, w szczególności: wdrożenia poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad małymi dziećmi; wdrożenia, gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników zasad, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS-Cov-19.
Jesteśmy świadomi,  jaka jest odpowiedzialność związana z powierzeniem nam Państwa dzieci, dlatego zanim otworzymy przedszkole musimy się do tego przygotować.  Jednocześnie informujemy, że rozpoczęły się  prace związane z bezpiecznym uruchomieniem przedszkola . Czekamy na dostawę ozonatora, termometrów bezdotykowych oraz niezbędnych środków higienicznych. Pracujemy nad opracowaniem procedur bezpieczeństwa oraz wytycznych dla Państwa . Jak tylko będzie to możliwe i przede wszystkim bezpieczne, to nasze przedszkole zostanie otwarte.   
O uruchomieniu placówki rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Będzie również dostępny komunikat na stronie internetowej przedszkola.
Z poważaniem
Dyrekcja
Premium Wordpress Themes by UFO Themes