Literatura

Książki Jespera Julla:

  • „Przestrzeń dla rodziny”
  • „Twoje kompetentne dziecko”
  • „Kryzys szkoły”
  • „Życie w rodzinie”
  • „Nie z miłości”
  • „Agresja- nowe tabu?”
  • „Twoja kompetentna rodzina”
  • „Uśmiechnij się! Siadamy do stołu”
  • „Być mężczyzną i ojcem”
  • „Nastolatki- kiedy kończy się wychowanie?”

 

Premium Wordpress Themes by UFO Themes