Religia

Obraz znaleziony dla: aniołek

 

Cele katechetyczne

 • zainteresowanie uczniów treściami religijnymi
 • rozwijanie umiejętności rozmowy z koleżankami i kolegami
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm postępowania
Treści
 • religia to spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem
 • wstępna integracja i poznanie grupy
Metody dydaktyczne: zabawy integracyjne, pogadanka
Środki dydaktyczne:
sylwetka- Pięciołek,  krzyż, płyty CD
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
 • dziecko wie, że na religii będzie poznawało Pana Boga
 • rozumienie konieczności spotykania się i przebywania z innymi
 • rozumie konieczność spotykania i przebywania z innymi
 • ze względu na kochającego nas Pana Boga stara się być lepsze w stosunku do ludzi
 • zna imię katechety i innych dzieci
 • rozróżnia kolory: brązowy, złoty i niebieski
Podręcznik: D. Jackowiak, Ks. Jan Szpet ” Przychodzimy do Pana Boga”

 

Premium Wordpress Themes by UFO Themes