Ramowy rozkład dnia

6:30-8:00 POCZĄTEK DNIA W PRZEDSZKOLU, POWITANIE DZIECI, ZABAWY SWOBODNE WEDŁUG INWENCJI  DZIECI

8:00-8:45 ĆWICZENIA PORANNE, PRACA Z DZIEĆMI O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM,  STYMULUJĄCO- KOMPENSACYJNYM, ZABAWY ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA, GRY DYDAKTYCZNE ,  ZAJECIA Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO, ZABAWY INTEGRACYJNE

8:45-9:00 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PORZĄDKOWE

9:00-9:30 ŚNIADANIE

9:30-9:45 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PORZĄDKOWE

9;45-10:00 ZABAWY SWOBODNE

10:00-10:30 ZAJĘCIA EDUKACYJNO WYCHOWAWCZE, ZAĘCIA Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW EDUKACJI

10:30-11:45 SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY RUCHOWE NA PLACU ZABAW, GRY ZESPOŁOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE

11;45-12:00 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PORZĄDKOWE

12:00- 12:30 OBIAD

12:30-12:45 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PORZĄDKOWE

12:45- 14:15 GRUPA MŁODSZA- ODPOCZYNEK POOBIEDN; GRUPY STARSZE- ZAJĘCIA RELAKSACYJNE, WYCISZAJACE, ZAJĘCIA PLASTYCZNE,  KONSTRUKCYJNE, ZABAWY ZESPOŁOWE I INTEGRACYJNE

14:15-14:30 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PORZĄDKOWE

14:30-15:00 PODWIECZOREK

15:00-15:15 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PORZĄDKOWE

15:15-17:00 ZABAWY DOSKONALACE I OZWIJAJACE KOMPETENCJE DZIECI, ZABAWY SWOBODNE, ZABAWY I GRY JĘZYKOWE, ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE, RYSOWANIE , MAJSTERKOWANIE, PRACE PORZADKOWE W SALI , KONTAKTY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI, ZAKOŃCZENIE DNIA W PRZEDSZKOLU

 

 

Premium Wordpress Themes by UFO Themes