Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30–17.00.

Jagódki

grupa dzieci młodszych w wieku 1,2 – 2,5 lat

Część I – poranna
6.30–8.30
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy, rozmowy o emocjach. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.
Wspieranie aktywności dzieci podnoszącej poziom integracji sensorycznej. Poranne zabawy ruchowe. Zabawy integrujące grupę -zabawy rytmiczne i taniec przy muzyce.

8.30–8.45
Przygotowanie do śniadania – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8.45-9.00
Zajęcia z języka angielskiego

9.00–9.30
Śniadanie

9.30–10.00
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna
10.00–10.40
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.40–11.45
Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem na spacer, plac zabaw (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne na placu zabaw przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych
w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11.45–12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12.00–12.30
Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia
12.30–13.00
Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

13.00–14.00
Techniki relaksacyjne, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, odpoczynek dzieci, wyciszenie.

14.00–14.30
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.30–14.50
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.50–17.00
Podsumowanie dnia.
Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Poziomki i Skrzaty

grupy dzieci starszych w wieku 2,5 -4lat (Poziomki)
oraz 5 i 6 lat (Skrzaty)

Część I – poranna
6.30–8.45
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy, rozmowy o emocjach. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Wspieranie aktywności dzieci podnoszącej poziom integracji sensorycznej. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Poranne zabawy ruchowe. Zabawy integrujące grupę -zabawy rytmiczne i taniec przy muzyce. Język angielski.(8.15-8.30 – gr. „Skrzaty”, 8.30-8.45 – gr. „Poziomki”)

8.45–9.00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00–9.30
Śniadanie.

9.30–9.50
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności
samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część II – główna
9.50–10.50
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.50–11.45
Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem na spacer, plac zabaw (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne na placu zabaw przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11.45–12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

12.00–12.30
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 12.45
Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.45–13.15
Techniki relaksacyjne, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, odpoczynek dzieci, wyciszenie.

Część III – poobiednia
13.15–14.15
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

14.15–14.30
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.30–14.50
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.50–17.00
Podsumowanie dnia- rozmowy o zachowaniu i emocjach.
Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Masz do nas pytania?