Dnia 16.09.2021 roku odbył się koncert Śląskie opowieści podczas ,którego zaprezentowano stroje ludowe,stroje górnicze,które zostały szczegółowo omówione. Zaprezentowano taniec śląski ludowy -Trojak,który jest wykonywany w trzyosobowej grupie składającej się z 1 tancerza i 2 tancerek.Dzieci również były zaproszone do wspólnej zabawy i tańca.