W DNIU 21 WRZEŚNIA 2022 R.O GODZ.17.00 ZAPRASZAMY RODZICÓW Z WSZYSTKICH GRUP NA ZEBRANIE

TEMAT ZEBRANIA:ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W ROKU 2022/2023